OA  |  中文  |  English
首页  >  产品中心  >  FTTx通信系列  >  室内产品  >  综合信息箱
综合信息箱
   新海宜生产的GPX156X型综合信息箱通常内置ONU,主要满足智能化社区家居布线系统对数据、语音、视频及多媒体信息集中管理的需要,实现由光信号到电信号的转换。
   
              
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  相关产品